Uygunluk Beyanı

AT uygunluk beyanı

NX SERİSİ

file .pdf

FG SERİSİ (Asansörler Direktifi)

file .pdf

BP SERİLERİ

file .pdf

HX SERİSİ

file .pdf

BN SERİSİ

file .pdf

CS DM-2X SERİSİ

file .pdf

AN SERİSİ

file .pdf

ST SERİSİ

file .pdf

CS AM-0* SERİSİ

file .pdf

NS SERİSİ

file .pdf

DS A, DS C, FT, FP, FR, FM, FX, FZ, FK, EL AC, EL AN, EL AD SERİLERİ

file .pdf

E2 xP, E2 xS, E2 xIL, E2 xRJ45, E2 xUSB, E2 AC, E2 C, E2 L, EH, E6 xIL... SERİLERİ

file .pdf

FA XXXX-XXX-EX5 SERİSİ

file .pdf

FD XXXX-XXXX-EX4、FL XXXX-XXXX-EX4 SERİLERİ

file .pdf

FD XX78、FD XX83、FD XX84、FP XX78、FP XX83、FP XX84、FL XX78、FL XX83... SERİLERİ

file .pdf

SR SERİSİ

file .pdf

E2 XPE SERİSİ

file .pdf

FD XXXX-XXXX-EX8、FL XXXX-XXXX-EX8 SERİLERİ

file .pdf

FD XXXX-XXXX-EX7、FL XXXX-XXXX-EX7、FM XXXX-XXXX-EX7 SERİLERİ

file .pdf

CS DM-0X SERİSİ

file .pdf

CS AR-9X SERİSİ

file .pdf

CS FS-2X、CS FS-3X、CS FS-5X SERİLERİ

file .pdf

CS AR、CS AT、CS ME、CS FS-1X SERİLERİ

file .pdf

CS MP, CS MF SERİLERİ

file .pdf

NG SERİSİ

file .pdf

FD, FP, FL, FC, FR, FM, FX, FZ, FK, FA, FB, FF, NA, NB, NF, MK,MS, MV, MM, MF, PA, PX, PC, VF SERİL

file .pdf

HP, Fx xx92, Fx xx93, Fx xx95, Fx xx96, Fx xx99, Fx xxR2,Fx xxC1, Fx xxC2, Fx xxC3... SERİLERİ

file .pdf

FG, FS, FY SERİLERİ

file .pdf

FCC Uyum Beyanı

file

EN

UKCA Uygunluk Beyanı

NX SERİSİ

file

EN

BP SERİSİ

file

EN

CS MP202x0-S1 SERİSİ

file

EN

E2 xIL, E2 L, E6 xIL, E6 xIL, VE DL, VF SL 系列

file

EN

HX SERİSİ

file

EN

BN SERİSİ

file

EN

CS DM-2X SERİSİ

file

EN

AN SERİSİ

file

EN

NS SERİSİ

file

EN

CS AM-0* SERİSİ

file

EN

DS A, DS C, FT, FP, FR, FM, FX, FZ, FK, EL AC, EL AN, EL AD SERİLERİ

file

EN

E2 xP, E2 xS, E2 xIL, E2 xRJ45, E2 xUSB, E2 AC, E2 C, E2 L, EH, E6 xIL... SERİLERİ

file

EN

FD XX78、FD XX83、FD XX84、FP XX78、FP XX83、FP XX84、FL XX78、FL XX83... SERİLERİ

file

EN

SR, SM SERİSİ

file

EN

E2 XPE SERİSİ

file

EN

CS DM-0X SERİSİ

file

EN

CS AR-9X SERİSİ

file

EN

CS FS-2X、CS FS-3X、CS FS-5X SERİLERİ

file

EN

CS AR、CS AT、CS ME、CS FS-1X SERİLERİ

file

EN

CS MP, CS MF SERİLERİ

file

EN

ST, SM SERİSİ

file

EN

HP, Fx xx92, Fx xx93, Fx xx95, Fx xx96, Fx xx99, Fx xxR2,Fx xxC1, Fx xxC2, Fx xxC3... SERİLERİ

file

EN

NG SERİSİ

file

EN

FG, FS, FY SERİLERİ

file

EN

FD, FP, FL, FC, FR, FM, FX, FZ, FK, FA, FB, FF, NA, NB, NF, MK,MS, MV, MM, MF, PA, PX, PC, VF SERİL

file

EN