Haberler

Yeni CS AM serisi güvenlik modülleri

Pizzato CS AM serisi güvenlik modülleri, teknolojideki önemli gelişmelerden fayda sağlamaktadır. En önemli yeni özellikler arasında sensörsüz hız izleme, modüllerin yazılım ile parametrelendirilmesi sayesinde daha sofistike motor kontrolü ve motor çalışma verilerinin gerçek zamanlı olarak izlenebilmesi yer almaktadır.

CSAM-circle

Üç farklı versiyon mevcuttur 

Yeni seride şimdi her birine farklı kontrol görevleri tahsis edilmiş üç farklı tipte güvenlik modülü yer alıyor: 

  • CS AM1• : Motor duruşunun izlenmesi 
  • CS AM2• : Motor hızının ve dönüş yönünün izlenmesi 
  • CS AM3• : Hem CS AM1• hem de CS AM2•'nin fonksiyonlarını birleştirir 

Yeni CS AM serisi güvenlik modüllerinin üç versiyonu iki farklı model olarak sunulur: kalıcı olarak programlanmış veya yapılandırılabilir.  

Yapılandırılabilir versiyon, cihazın Pizzato Elettrica tarafından şirket içinde geliştirilmiş özel bir yazılım olan CS AM Configurator kullanılarak yapılandırılmasını sağlayan C tipi bir USB portu ile donatılmıştır. Yazılım kullanıcı tarafından ücretsiz olarak indirilebilir. 

Ayrıca OSSD veya röle teknolojisine sahip güvenlik çıkışları arasında seçim yapmak da mümkündür. OSSD çıkışlı modüller 22,5 mm genişliğe sahipken, röle çıkışlı modüller 45 mm genişliğe sahiptir. 

Spesifik arızaların tespiti için endüktif sensör 

CS AM2• ve CS AM3• versiyonlarında, aşırı yük ve rotor blokajı gibi piyasadaki ürünler tarafından genelde algılanmayan arızaların tespit edilmesi için modüle endüktif bir sensör bağlanabilir.

CS AM software

İzleme parametrelerinin ayarlanması 

CS AM••P••• serisine ait tüm güvenlik modülleri CS AM Configurator yazılımı kullanılarak programlanabilir. 

Yazılım çeşitli bölümlere ayrılmıştır: Proje, Ayar ve İzleme. 

  • Proje bölümünde, ilgili tüm proje bilgileri girilir ve modülün her bir giriş ve çıkışı için gerekli fonksiyon seçilebilir ve yapılandırılabilir. Önceden kaydedilmiş yapılandırmalar da bu bölümden indirilebilir. 
  • Ayar bölümünde, motor duruşunun algılanması için parametreler ayarlanabilir, minimum ve maksimum hız eşikleri tanımlanabilir ve motorun dönüş yönünün algılanması etkinleştirilebilir. 
  • İzleme bölümünde, modüldeki çıkışların durumu, fazlarda tespit edilen artık gerilim, motorun hızı ve dönüş yönü gerçek zamanlı olarak izlenebilir ve kaydedilebilir. 

 

Haziran 2024’ten itibaren mevcuttur  

Broşür (English)

Top